❤️❤️ Huế – Đà Nẵng – Hội An ❤️❤️
🔵 Bảng giá xe Huế – Đà Nẵng – Hội An🔵

  Huế – Đà Nẵng: bao xe 7c – 𝟗𝟎𝟎𝐤

  Huế – Đà Nẵng: bao xe 4c – 𝟕𝟎𝟎𝐤

  Huế – Hội An: bao xe 7c – 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐤

  Huế – Hội An: bao xe 4c – 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐤

  Đà Nẵng – Hội An: bao xe 7c – 𝟑𝟎𝟎𝐤

  Đà Nẵng – Hội An: bao xe 4c – 𝟐𝟓𝟎𝐤

⚡ Huế – Đà Nẵng: bao xe limousine – 1800k

⚡ Huế – Đà Nẵng: đi ghép xe 7c – 𝟏𝟓𝟎𝐤

⚡ Huế – Đà Nẵng: đi ghép xe Limousine 𝟐𝟎𝟎𝐤

Zalo: 0762.570.570

Bảng giá Thuê xe từ Huế đi các tuyến

 

Đà Nẵng - Huế

150,000đ / 1 vé ghép Xe Fortuner

0762.570.570
 

Huế - Đà Nẵng

150,000đ / 1 vé ghép Xe Fortuner

0762.570.570
 

Huế - Đà Nẵng

200,000đ / 1 vé Ghép Xe Limousine

0762.570.570
 

Huế - Đà Nẵng

1,800,000đ / Bao xe Limousine

0762.570.570
 

Huế - Đà Nẵng

900,000 đ / Bao xe 7 chỗ

0762.570.570
 

Huế - Đà Nẵng

700,000 đ / Bao xe 4 chỗ

0762.570.570
 

Huế - Hội An

1,200,000 đ / Bao xe 7 chỗ

0762.570.570
 

Huế - Hội An

1,000,000 đ / Bao xe 4 chỗ

0762.570.570
 

Đà Nẵng - Hội An

250,000 đ / Bao xe 4 chỗ

0762.570.570
 

Đà Nẵng - Hội An

300,000 đ / Bao xe 4 chỗ

0762.570.570

các dòng xe mà chúng tôi đang phục vụ

Dịch Vụ Xe Limoushine Huế Đà Nẵng Hội An :  0762.570.570

Để đặt xe vui lòng kết nối trực tiếp với chúng tôi qua: